Privacyverklaring v.o.f. Benem

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dat betekent de manier waarop en het doel waarmee wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ook leggen wij uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens eventueel aan derden verstrekken en hoe u de van u verwerkte persoonsgegevens kunt inzien. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op een manier die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie zijn wij?

 • Bedrijfsnaam: Benem
 • Gevestigd te: Distributieweg 25, 2404CM Alphen aan den Rijn
 • Telefoon: +31 85 06 06 545
 • Website: benem.nl
 • E-mail: info@benem.nl

Gegevensvastlegging en doel

Als u klant van ons bent en producten bij ons afneemt, vragen wij u om enkele gegevens over uzelf te verstrekken. Deze gegevens leggen wij vast en bewaren wij vervolgens. Wij doen dit met als voornaamste doel de verzending van de bestelde producten mogelijk te maken. Ook gebruiken wij contactgegevens voor de verzending van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en folders, waarin wij u op de hoogte houden van ons aanbod en u informeren over eventuele kortingsacties. Wij leggen alleen uw gegevens vast als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en alleen als dit de beschreven doeleinden dient. Ten behoeve van die doeleinden vragen wij tenminste de volgende persoonsgegevens van u op en leggen deze vast:

 • Uw volledige naam
 • Indien van toepassing de naam van de organisatie namens welke u handelt
 • Uw (post)adres
 • Uw e-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Indien van toepassing het KVK nummer van de organisatie namens welke u handelt
 • Indien van toepassing het BTW nummer van de organisatie namens welke u handelt
 • Uw telefoonnummer

Wij leggen de gegevens vast in onze database voor zo lang als dat noodzakelijk is om de doelen van de vastlegging te kunnen blijven dienen. U kunt altijd contact met ons opnemen met het verzoek uw gegevens te laten verwijderen (zie ook onder ‘Uw rechten’).

Verstrekking aan derden

Het kan zijn dat wij enkele van de door u verstrekte gegevens moeten verstrekken aan derde partijen. Dat doen wij alleen als dat noodzakelijk is in verband met de hiervoor beschreven doeleinden. In die gevallen verstrekken wij slechts de voor de door de derde partij te verrichten handeling benodigde gegevens. In het geval van verzending per post zijn wij bijvoorbeeld genoodzaakt het door u opgegeven adres te verstrekken aan de vervoerder van het bestelde pakket. Om u nieuwsbrieven en folders te kunnen verzenden per e-mail, verstrekken wij uw e-mailadres aan partijen die zorgdragen voor verzending van mailingen.

Wij benadrukken dat wij geen van de door u verstrekte gegevens aan derde partijen verkopen of op een andere manier voor marketing doeleinden van die derde partij.

Cookies

Bij onze dienstverlening maken wij gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan verwijzen wij u naar ons cookiebeleid via benem.nl/cookiebeleid.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Uit onszelf verstrekken wij uw persoonsgegevens dus alleen aan derden als het strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die we met de verzameling van de gegevens nastreven. Wij rekenen het daarnaast tot onze zorg dat uw gegevens niet ongewenst bij derden terechtkomen. Om de veiligheid van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te waarborgen hebben wij daarom een aantal maatregelen genomen: 

 • Slechts de personen voor wie het in verband met de beschreven doelen noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij alleen om de vennoten van Benem.
 • Alle apparaten waarop wij uw persoonsgegevens verwerken zijn beveiligd om het inzien van uw gegevens door personen voor wie dit niet noodzakelijk is te voorkomen.
 • Alle apparaten waarop wij uw persoonsgegevens verwerken beschikken over de nieuwste firewalls, antivirus software en antispyware.
 • Alle accounts die wij hebben bij bedrijven waar wij uw persoonsgegevens aan verstrekken zijn beveiligd met sterke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd.
 • Mocht het nodig zijn dat documenten, waarop uw persoonsgegevens staan vermeld, worden geprint, dan bewaren wij die documenten op een plek uit het zicht zodat deze niet inzichtelijk zijn voor bezoekers.
 • Het pand waar eventuele uitgeprinte persoonsgegevens worden bewaard is beveiligd met hoogwaardige sloten en een alarmsysteem.

Uw rechten

Nadat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te bewaren kunt u nog steeds invloed uitoefenen op de vastlegging van de gegevens. Het zijn immers uw eigen persoonsgegevens. Zo hebt u te allen tijde het recht om de gegevens die wij van u hebben bewaard in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor inloggen via benem.nl/customer/account/ of ons hierom telefonisch of per e-mail verzoeken.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij in uw geval omgegaan zijn met uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing kunnen komen. Mocht u zich daarna niet kunnen vinden in ons handelen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).